Informatyk

Informatyk

Nazwa firmy: Stanowisko: Informatyka Wymagania: a) Wykształcenie:
* wyższe wykształcenie informatyczne (magisterskie ewentualnie inżynierskie) mile widziane ukończenie studiów na wydziale matematycznym albo specjalizacja w obrębie zliczeń statystyczno-ekonometrycznych lub inżynierii oprogramowania,
* umiejętna umiejętność języka angielskiego.
b) Znajomość obszarów wiedzy i sprawność wykorzystania:
* zadań skrępowanych z zarządzaniem zapasami w sieciach Lan i sektorze Windows,
* procedury oraz maszyn przetwarzania danych,
* metody oraz języków programowania, w szczególności w zastosowaniach finansowych,
* działania rynków finansowych,
* istoty inżynierii finansowej i analizy rynkowej.
c) Pożądane cechy charakteru:
* sprawność analitycznego rozumowania,
* komunikatywność,
* dyspozycyjność,
* biegłość do pracy pod naciskiem naglącego czasu. Obowiązki: * współudział w projektach informatycznych departamentu, w tym:
o analiza biznesowa oraz opracowywanie specyfikacji wymagań,
o wykonanie symulacji funkcjonalnych programów,
o szykowanie dokumentacji projektu,
o zaimplementowanie i integracja nowego programów z aktualną architekturą systemową,
* implementacja oraz weryfikacja projektów ryzyka finansowego,
* tworzenie nowych rozwiązań oraz programowanie na potrzeby departamentu,
* weryfikowanie, wdrażanie oraz kontrola nad eksploatacją układów informatycznych
w departamencie,
* współdziałanie z zagranicznymi korporacjami oraz organizacjami,
* kierowanie zasobami informatycznymi departamentu,
* gwarantowanie wsparcia dla użytkowników systemów oraz serwisów informacyjnych,
* instalacje sprzętu oraz oprogramowania. Forma kontaktu: Osoby zaciekawione naszą ofertą proszone są o wysłanie:
* życiorysu,
* listu motywacyjnego,
* odbitki dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
* kopii zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
* odbitki dokumentów umacniających wiedza z zakresu języków obcych,
* formuły o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Rekrutacja składa się z dwóch kroków – analizy i oceny dostarczonych przez kandydata aplikacji i z rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty z dopiskiem Dzrfinformatyk09 proszę wysyłać do dnia 14 sierpnia 2009 r.
pod adresem:

sekretariat@dknbp.pl

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl